Ang mga Unang Tao (Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Tao)  

Posted by hekasi-naman in , , ,


by:
Jemalene dela Torre

ANG EBOLUSYON NG TAO

Charles Darwin: Origin of the Species; ang tao'y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura; unang nagbigay ng ebidensyang nagpatunay dito; maraming tao ang di naniwala dito dahil labag daw ito sa istorya ni Adan at Eva. Humanap ang mga siyentipiko ng ebidensiya upang mapatunayan ang teorya ni Darwin.

Noong ika-19 dantaon, naging masigasig ang mga tao sa pagtuklas sa kanilang pinagmulan

Leakey (Louis, Mary, Richard): nakatuklas sa mga labi sa Aprika

Ang mga uri ng tao ayon kay Charles Darwin

Australopithecus (bakulaw na Taga-timog): pangalang binigay sa uri ng unang tao

· Africanus: matulis ngipin, karne, di-tuwid katawan sa paglakad, kasangkapang bato't buto, kaunting noo, maliit at payat kaysa sa robustus

· Robustus: gulay, lumalakad nang patayo subalit di tuwid, walang noo, walang kagamitan, nakatira sa kagubatan, masmalaki sa africanus

Cro-Magnon: masmalaking utak kaysa sa atin, matangkad(6talampakan), malalaki ang katawan

Carl Sagan: malaki man ang katawan nila, nandito pa rin tayo dahil sa ating abilidad

Neanderthal: malapat at makapal ang bungo sapagkat higit na malaki ang laman nitong utak kaysa karaniwang tao ngayon

Homo Habilis: mataas noo, karne't gulay,

lakad patayo't tuwid, kasangkapang bato,

nagtayo ng tirahan, higit na malaking utak kaysa Australopithecus, namuhay bilang pangkat

Homo Erectus: Mataas noo, karne, gulay, nakatayo sa paglakad, iba't ibang tirahan, kagamitan, apoy, di-kataasan, napakalagalag, nagbiyahe sa Heidelberg, Beijing at Java; Taong Peking, Taong Java

Homo sapiens: mataas noo, karne't gulay, nakatayo paglakad, tuwid, saan-saan nakatira, kasangkapang bato, metal etc.


Isinasaad ng teorya ito na ang buhay sa daigdig ay nagmula sa simpleng selyula. Mula rito, ang iba't ibang anyo ng buhay (life-forms) ay nagbago at dumami sa iba't ibang kaparaanan sa paglipas ng panahon.

Sa ibang salita, ang mga simpleng organismo ay nagbigay-daan sa pglitaw ng iba't ibng uri ng higit na maslimuot na organismo makaraan ang libo o milyong taon ng pagbabago o ebolusyon. Halimbawa, ang tAi at ang gorilya ay sinasabi ng mga siyentipiko na nagmula sa iisang ninuno. Isa ngang inaatupang ng mga siyentista ang pagtuklas sa ninunong ito gayundin ang mga pgbabago nto hanggang sa maging modernong tao.

Unang lumabas ang paniniwla ukol sa ebolusyon sa librong isinulat ni Charles Darwin noong 1859 na may pamagat na "On the origin of species by Means of Natural Selection." Naging mabilis ang pagsikat ng teoryang ebolusyon dahil sa magandang pagkakabalangkas at kapani-paniwalang datos. Maraming siyentista ang nahikayat sa pag-aaral ni Darwin kaya tinanggap ito bilang isang mhalgang teorya ukol sa pinagmulan ng tao.


Ang ebolusyon ay paniniwala na ang lahat ng bagay ay galing sa cell sa isang dahan-dahang proseso.

This entry was posted on Saturday, January 3, 2009 at 1:57 AM and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment